Jak przebiega wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości zależy od wielu różnych kwestii. Natomiast jej przebieg jest praktycznie za każdym razem taki sam, jeśli zleca się ją fachowcowi. Składa się z kilku etapów, a każdy z nich zostanie pokrótce omówiony i przybliżony w niniejszym artykule.

Najpierw operat szacunkowy

Zanim jednak przejdziemy do tego, jak wykonuje się operat szacunkowy, warto wspomnieć, czym on właściwie jest. Otóż to nic innego jak autorska ocena wartości nieruchomości, która może mieć formę wyłącznie ustną lub również pisemną. Zależy to od rodzaju nieruchomości, jaką poddaje się wycenie. W ramach operatu szacunkowego osoba wyceniająca zbiera potrzebne informacje, które odnoszą się do tego, w jakim celu potrzebna jest wycena, a także odnośnie samej nieruchomości.

Zapoznanie się z nieruchomością i okolicą

Drugi etap wyceny nieruchomości dotyczy wizyty rzeczoznawcy. W jej trakcie ocenia stan faktyczny mieszkania i bloku, w jakim się znajduje. Jeśli jest to dom, wtedy zwraca uwagę również na rok, w jakim został postawiony. Jego uwadze nie umknie także okolica, w jakiej się znajduje taka posesja, czy lokal. Ma na względzie tak tereny zielone, bezpieczeństwo i spokój, jak też standard osiedla, dostępność placu zabaw dla dzieci itp.

Analiza rynku nieruchomości

Wycena nieruchomości nie mogłaby być rzetelna i wiarygodna, gdyby rzeczoznawca nie wziął pod uwagę cen nieruchomości, jakie są obecne na rynku. Jest to kolejny etap po oględzinach. Polega na porównaniu danej nieruchomości do tych o podobnym lub zbliżonym standardzie, metrażu i lokalizacji. Następnie sprawdza się, jaka jest cena tych nieruchomości, do jakich porównuje mieszkanie lub dom zlecony do wyceny. Może także zwrócić uwagę na to, czy taka nieruchomość cieszy się w danym momencie na rynku większym, czy mniejszym zainteresowaniem. Czynnik ten także ma wpływ na to, jak ostatecznie osoba ta wyceni grunt, lokal, czy budynek.

Zebranie i sporządzenie dokumentacji

Ostatnim etapem w procesie dokonywania wyceny nieruchomości jest wybór konkretnej metody, na podstawie jakiej przedstawi swój operat szacunkowy zleceniodawcy wyceny. Gdy już podejmie taką decyzję, może przystąpić do spisania swoich wniosków i analiz w jednym dokumencie. W takim akcie ujmuje zwykle wszystkie te założenia i informacje, na jakich bazował, sporządzając tę wycenę.

Rzeczoznawca stara się poza tym, by pisać językiem nie tylko zwięzłym, ale również zrozumiałym dla osób, które nie mają na co dzień styczności na przykład z przepisami budowlanymi. Styl, w jakim dokument ten się sporządza, zależy także od tego, komu się go wręcza – czy będzie to biuro nieruchomości, czy też będzie to wycena na indywidualne życzenie osoby, która chciałaby sprzedać swój lokal lub dom.